e-Akademia Lewiatana: Zarządzanie sporami z udziałem podmiotów sektora publicznego – 25 czerwca – bezpłatne webinarium

Webinarium organizowane jest przez Konfederację Lewiatan z Prokuratorią Generalną nt. zarządzania sporami z udziałem podmiotów sektora publicznego.

W czasie spotkania dowiecie się Państwo: Jak ruszyć z miejsca, aby nie utknąć w sporze na lata? Co musi się wydarzyć, aby podmiot publiczny chciał zakończyć spór w drodze ugody oraz kto i jak może w tym skutecznie pomóc? Co przedsiębiorca musi wiedzieć o specyfice sektora publicznego, aby lepiej zrozumieć jego ograniczenia i umieć je przezwyciężyć w dążeniu do polubownego rozwiązania sporu? Webinarium kierowane jest do biznesu w szczególności do wykonawców umów o zamówienia publiczne. Spotkanie prowadzą Pan Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej oraz Piotr Nowak, radca Prokuratorii Generalnej, doświadczony mediator gospodarczy.

 

    
Konfederacja Lewiatan wraz z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

 

Zarządzanie sporami z udziałem podmiotów sektora publicznego

25 czerwca 2020 r. (czwartek), godz.: 14:00-15:00

Udział bezpłatny

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

       Partner:

Logo Prokuratorii Generalnej

 

Zapraszamy na webinarium o zarządzaniu sporami z podmiotami z sektora publicznego. W czasie spotkania dowiecie się Państwo: Jak ruszyć z miejsca, aby nie utknąć w sporze na lata? Co musi się wydarzyć, aby podmiot publiczny chciał zakończyć spór w drodze ugody oraz kto i jak może w tym skutecznie pomóc? Co przedsiębiorca musi wiedzieć o specyfice sektora publicznego, aby lepiej zrozumieć jego ograniczenia i umieć je przezwyciężyć w dążeniu do polubownego rozwiązania sporu?

Zakres merytoryczny webinarium:

 • Jakie nowe możliwości w polubownym rozwiązywaniu sporów z sektorem publicznym otworzą się po 1 stycznia 2021 roku?
 • Kiedy, dlaczego i w jakim zakresie oferta Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej może być atrakcyjna dla podmiotów sektora prywatnego?
 • W jaki sposób Prokuratoria gwarantuje niezależność oraz bezstronność mediatorów i koncyliatorów Sądu oraz ich wysokie kwalifikacje merytoryczne?
 • Jaka jest wartość dodana Sądu Polubownego przy Prokuratorii dla obu stron sporu?
 • Możliwe pola współpracy. Jak może wyglądać efektywne wsparcie przedsiębiorców w rozwiązywaniu trudnych sporów z sektorem publicznym?
 • Jakie korzyści dla przedsiębiorców wynikają z polubownego rozwiązywania sporów z podmiotami sektora publicznego?

Zagadnienia omówią: Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Piotr Nowak, Radca Prokuratorii, Sekretarz Generalny Sądu Polubownego przy PGRP

Cel webinarium:

 • Przybliżenie specyfiki sporów z podmiotami z sektora publicznego i przedstawienie najbardziej efektywnych sposobów ich rozwiązywania

Webinarium skierowane jest w szczególności do:

 • Przedsiębiorcy
 • Wykonawców umów o zamówienia publiczne
Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły organizacyjne

 • po zarejestrowaniu się na wydarzenie, w dniu wydarzenia otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium
 • szkolenie odbywa się on-line za pomocą platformy Clickmeeting
 • wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji
 • w trakcie i na końcu webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników

Mariusz Haładyj

Radca prawny, Prezes Prokuratorii Generalnej, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Wcześniej zatrudniony w NIK oraz ministerstwach finansów (kontrola skarbowa)
i gospodarki. Były członek KNF oraz zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej ws dyscypliny finansów publicznych. Przez okres 7 lat podsekretarz stanu w ministerstwach gospodarczych odpowiedzialny za regulacje gospodarcze. Nagrodzony tytułem ambasadora mediacji przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Laureat nagród m.in. przyznanych przez największe organizacje przedsiębiorców oraz think tank prawniczy za wsłuchiwanie się
w postulaty gospodarcze, współpracę oraz budowanie dialogu między administracją
a przedsiębiorcami.

Piotr Nowak

Sekretarz Generalny Sądu, doświadczony mediator gospodarczy, radca Prokuratorii Generalnej, trener mediacji. Był odpowiedzialny za utworzenie i organizację Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2008 roku Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy KNF. Członek Społecznej Rady ds ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie mediacyjne (kilkaset skutecznie przeprowadzonych mediacji). Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora.

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. +48 22 55 99 940

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater