Marketing w przedsiębiorstwie

Zadajmy sobie pytanie: jaką rolę w naszym przedsiębiorstwie pełni marketing?

Czy nasze firmy i zarząd myślą w kategoriach zwiększania obrotów, rozszerzania rynków zbytu, jednocześnie budując kulturę organizacyjną i wizję przedsiębiorstwa.

Czy bardziej koncentrują się na potencjale produkcyjnym i dystrybucji, pozostawiając strategię marketingową swoim specjalistom? Czy ufają zewnętrznym firmom konsultingowym w budowaniu długofalowych programów, czy raczej, jak to na co dzień widzimy, koncentrują się na „gaszeniu pożarów” w toku bieżącej działalności operacyjnej.

Niejednokrotnie widzimy, że w większości przedsiębiorstw role i funkcje poszczególnych działów nie są konkretnie określone. Co dopiero z zakresami obowiązków, tutaj obserwujemy zupełny brak jasności organizacyjnej i delegowania uprawnień pracownikom.

Trzeba sobie jasno powiedzieć: Słabą stroną polskich przedsiębiorstw jest zarządzanie, a marketing ma za zadanie kształtować z reguły niezbyt ściśle określone wzrosty sprzedaży.

W zaniedbaniu pozostaje strategia komunikacji rynkowej, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, badania satysfakcji klienta.

Około połowa przedsiębiorstw w Polsce wiedzę o klientach, zmianach rynkowych czerpie z mediów, nie podejmując we własnym zakresie żadnych działań marketingowych.

Dla wielu z nich to co strategiczne, zaplanowane wiąże się z trudnymi i skomplikowanymi rozwiązaniami biznesowymi. Świadomość i orientacja marketingowa zwłaszcza w MSP jest nadal słaba.

Przywiązujemy zbyt dużą rolę do produkcji, jej ilości, dystrybucji, mniej do działań jakościowych.

Chcemy przekonać klientów do naszych produktów, ale jak tu kogoś przekonać kogoś, kogo się zupełnie nie zna?

Dlatego zapraszamy do dyskusji na naszym forum na te tematy, jak i po to by odpowiedzieć sobie na pytanie podstawowe: Czy zysk jest celem naszej działalności? Czy to co tworzy trwałość gospodarczej działalności /TDG/.

W następnych odcinkach porozmawiamy sobie o tym. No i proszę pamiętać pod koniec lata: PLAN MARKETINGOWY!

Zapraszamy.

Andrzej Drygas
Doradca Zarządu
Wielkopolskiego Związku Pracodawców
email: andrzej.drygas@o2.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater