Marketing w praktyce

Klasyczna liniowa teoria organizacji przewiduje, że innowacyjna rola produkcji i konstrukcji jest przypisana działowi Konstrukcji do którego wpływa informacja rynkowa i tam jest analizowana, dostosowywana i oceniana w zakresie możliwości jej zastosowania w procesie produkcji, dostępności komponentów , wyszkolenia kadry technicznej, w efekcie do stworzenia produktu, który może uzyskać akceptację rynku. Widać tutaj bierną rolę klienta, oraz izolację przedsiębiorstwa od rynku. Działy Handlowe i Marketingu mają za zadanie nadać produktowi osłonę promocyjną i wybrać kanały dystrybucji, dając informację zwrotną o atrakcyjności rynkowej produktu po czasie i zwykle spóźnioną.

Ocena samych siebie, czy jesteśmy w fazie orientacji produkcyjnej, czy sprzedażowej lub już marketingowej wynikać będzie przede wszystkim od zarządu firmy, która kształtując orientację produkcyjną /opisaną powyżej/, przekona się, że wyniki sprzedaży pokazują zupełny inny obraz sytuacji rynkowej. Jest to sytuacja, która opisana jest w teorii i praktyce marketingu jako obraz „zakochanego we własnym produkcie” wytwórcy. Skoro rynek nie kocha, to trudno, ów przedsiębiorca skłonny jest wydać określoną kwotę pieniędzy na zwiększone działania promocyjne upatrując w nieskuteczności własnych służb marketingowych dotychczasowych niepowodzeń. Jest to faza opisana w teorii marketingu jako orientacja sprzedażowa. Nadal brakuje szczegółowej informacji z rynku co jest przyczyną takiego stanu rzeczy a podjęte działania nie muszą okazać się skuteczne. Powoli zdajemy sobie sprawę, że proces dostosowywania celów, środków i struktury przedsiębiorstwa do szans rynkowych musi być oparty na całkowitej orientacji marketingowej, która przewiduje spełnianie życzeń klienta, oraz gwarantuje uzyskanie przez przedsiębiorstwo zysku. Marketing bowiem oparty jest na podstawowych zasadach:

  1. jest procesem zarządczym,
  2. zysk wypracowany jest w okresie długofalowym.

Prezes firmy jest gwarantem tych przekształceń, od niego zależy czy proces zarządczy to dążenie wszystkich pracowników w kierunku satysfakcji klienta, umieszczenie go w centrum działań całej struktury firmy. Otoczenie go działaniami marketingowymi, w których udział mają wszyscy pracownicy firmy. Jest gwarantem tego, że firma posiada misję, strategię i plan marketingowy. Oraz, że wszyscy pracownicy to znają i stosują. Mówimy o kulturze marketingowej bez, której nie ma mowy o nowoczesnym zarządzaniu. Taki Prezes, który chce osiągnąć cel tworzy w swoim przedsiębiorstwie „Marketing task force”, grupy uderzeniowej składającej się z przeszkolonych pracowników z każdego działu, którzy dalej będą oddziaływać na swoje otoczenie. Tyko wówczas przez ten proces zmierzający do osiągania celów organizacji poprzez spełnianie i wyprzedzanie potrzeb konsumentów spowoduje, że możemy być konkurencyjni.

Forum Zarządzania i Marketingu przy Wielkopolskim Związku Pracodawców, podjęło działania, które w zamierzeniu ma pomóc naszym członkom w realizacji tego zadania. Naszym celem jest:

  1. wdrażanie kultury i orientacji marketingowej,
  2. pomoc i konsultacja w zarządzaniu marketingowym,
  3. szkolenia i seminaria,
  4. forum poglądów na bieżącą sytuację rynkową,
  5. promocji firm zrzeszonych w WZP,

Początek tej aktywności niech da spotkanie w firmie EVER Sp. z o.o. w dniu 19.04 2011 roku w godzinach 17.00 – 19.00, na które serdecznie zapraszamy!

Andrzej Drygas
Doradca Zarządu
Wielkopolskiego Związku Pracodawców
email: andrzej.drygas@o2.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater