CSR i flexicurity – podstawa biznesu wielkopolskich przedsiębiorstw

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

CSR – filantropia czy wspieranie społeczeństw?

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.odpowiedzialnybiznes.com.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater