Collegium Da Vinci w Poznaniu przygotowuje programu kształcenia na kierunku Marketing Internetowy na poziomie studiów drugiego stopnia.

Firmy zainteresowane realizacją staży i praktyk zawodowych na kierunku Marketing Internetowy prosimy o podpisanie załączonej deklaracji wsparcia w realizacji staży i praktyk zawodowych, oraz możliwości przyjęcia na praktyki zawodowe studentów tego kierunku.

Deklaracja praktyk

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater