CERTYFIKACJA MARKI WIELKOPOLSKA – zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uruchomił regionalny system certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski. Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie.

Zainteresowane firmy otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o złożenie Wniosku (w załączeniu). Wnioski można składać w trybie ciągłym. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikacyjna złożona z przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmiku oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Procedurę, w tym kryteria oceny, opisuje Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska (w załączeniu).

Działanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”. 

Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Marki Wielkopolska

Umowa licencyjna Marka Wielkopolska – wzór

WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU MARKI WIELKOPOLSKI

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater