Bioelektra Group dołączyła do Konfederacji Lewiatan

  • W październiku br. Bioelektra Group,  działająca na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, została członkiem Konfederacji Lewiatan.
  • Partnerstwo z Lewiatanem przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami.

– Misją Bioelektra Group jest maksymalne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w duchu cyrkularnej ekonomii i samowystarczalności w ekonomicznie uzasadniony sposób, jednocześnie wspierając cele ochrony klimatu. Działając w Polsce i za granicą promujemy innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i transformację energetyczną. Partnerstwo z Konfederacją Lewiatan przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami. Wierzymy, że wspólnie wpływając na procesy legislacyjne w branży odpadów, ochrony środowiska, rolnictwa i energetyki otworzymy rynek na zielone innowacje, stworzymy tysiące nowych miejsc pracy i znacząco zbliżymy się do realizacji celów redukcji CO2 – powiedział Jarosław Drozd, prezes zarządu.

Bioelektra Group S.A. jest firmą działającą na rynku gospodarki odpadami komunalnymi –  właścicielem technologii przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL oraz operatorem i inwestorem w projektach w Polsce i za granicą. Technologia Bioelektra i jej skuteczność  znalazła uznanie w Polsce i za granicą, czego wyrazem jest przyznanie wielu nagród, min.:

  • „The Circulars 2017” Forum Ekonomicznego w Davos – zwycięzca w kategorii People’s Choice Award – najbardziej inspirujące, nowatorskie rozwiązanie, stymulujące rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • „Energy Globe National Award 2017” – najlepszy polski projekt dla ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania energii.
  • „GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii” – wyróżnienie Ministra Środowiska dla technologii RotoSTERIL  jako technologii o znacznym potencjale rozwojowym.

Technologia Bioelektra pozwala na najwyższy na świecie  odzysk frakcji surowcowych z odpadów: szkła, plastików, metali i to niezależnie od jakości systemu selektywnej zbiórki. Najważniejszym osiągnięciem jest zdolność do wydzielenia frakcji organicznej, nawet ze zmieszanego odpadu, w postaci biomasy, która może mieć bezpośrednie zastosowanie jako nawóz organiczny, surowiec do produkcji materiałów budowlanych, wodoru, wsad do produkcji biogazu, a nawet paliwo OZE. Dzięki technologii Bioelektra można praktycznie wyeliminować składowanie odpadów, a ich sterylizacja w urządzeniach RotoSTERIL zatrzymuje emisję CO2 i metanu.

Bioelektra udowadnia skuteczność swojej technologii od 2013 roku w zakładzie w Różankach w województwie warmińsko- mazurskim, gdzie  rocznie przetwarza  40 000 ton odpadów komunalnych. Planowana jest budowa nowych zakładów w technologii Bioelektra w Polsce, Słowacji, Australii, USA, Francji i innych krajach, gdzie Bioelektra obejmuje rolę dostawcy technologii lub współinwestora.

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją reprezentującą interesy pracodawców w Polsce.  Od kilkudziesięciu lat dba o dobre warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, lepsze prawo, zdrową konkurencję i wzmocnienie kapitału społecznego.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater