Bezpłatny warsztat online – Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19, dn. 28 sierpnia

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania publicznego i jest adresowane do społeczności lokalnej – mieszkańców miasta Poznań. Głównym adresatem projektu są przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta efektami sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia, które pozwolą zabezpieczyć sytuację i interesy przedsiębiorcy w czasach epidemii. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Chęć uczestnictwa można wyrazić wysyłając krótkiego maila na adres: smolarek@edukacjaprawna.pl z danymi osoby zainteresowanej udziałem (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail). Dane do logowania zostaną przekazane po zgłoszeniu udziału.

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Program szkolenia

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater