Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności – czy jesteśmy gotowi? – ankieta Polskiego Forum HR, członka Lewiatana

Polskie Forum HR, członek Lewiatana, w ramach projektu Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności (więcej informacji) przygotowało ankietę, której celem jest zebranie informacji na ile polscy pracodawcy są gotowi na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom i z jakimi trudnościami w tym zakresie się zmagają.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz przesłania jej do swoich partnerów biznesowych

Link do ankiety: tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater