Badanie Lewiatana: Brak strategii rządu to główna bariera inwestycji proklimatycznych

• Aż 62% nieinwestujących firm powstrzymuje od zielonych inwestycji brak długoterminowej strategii rządu i odpowiednich regulacji – wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan.
• 93% przedsiębiorstw uważa, że podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 roku ułatwi osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Polscy przedsiębiorcy odraczają zwiększanie nakładów na zieloną gospodarkę, bo kosztowne inwestycje można przeprowadzać jedynie w stabilnym otoczeniu regulacyjnym.

Wśród oczekiwanych rozwiązań prawnych biznes wymienia, m.in. określenie długoterminowych kierunków zmian otoczenia regulacyjnego w energetyce, w tym: ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in. w zakresie systemów wsparcia OZE, rynku prosumentów czy rozwoju PPA, ale również liberalizacji ustawy odległościowej dotyczącej lokalizacji elektrowni wiatrowych na lądzie (tzw. zasada 10h). Kluczowe byłyby również ramy prawne dla rozwoju morskich farm wiatrowych, które mogłyby stanowić niszę biznesową w Polsce.

– Dziś powinniśmy wspierać przedsięwzięcia nowoczesne i innowacyjne, które tworzą wartość dodaną i przyspieszą wzrost gospodarczy. Takich, które nie będą kopiowały odchodzących do lamusa rozwiązań znanych z państw wyżej rozwiniętych, ale pozwolą przeskoczyć kilka etapów rozwoju i znaleźć się w gospodarczej awangardzie. Inwestycje w zieloną gospodarkę są ogromną szansą na dokonanie jakościowego i technologicznego przełomu w naszej gospodarce – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan

Zdaniem 67% firm przed inwestycjami w zieloną gospodarkę nie powstrzymuje brak korzystnego finansowania prywatnego. Problemem jest natomiast ograniczony dostęp do korzystnego finansowania publicznego. Tak twierdzi 58% firm.

Biznes popiera cel neutralności klimatycznej, ale widzi brak strategii rządu w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Polscy przedsiębiorcy uważają, że podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 roku ułatwi osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jest o tym przekonanych 93% respondentów.

– Europejski Zielony Ład to nie tylko strategia polityczna, ale fundamentalna zmiana myślenia na temat aktywności gospodarczej polskich firm oraz szansa na zmiany technologiczne i społeczne z zachowaniem ich konkurencyjności, co sygnalizują firmy członkowskie Lewiatana – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak – dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.

W najbliższy czwartek przywódcy UE spotkają się w Brukseli na dwudniowym szczycie i rozmawiać będą m.in. o walce ze zmianą klimatu, budżecie na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

Badanie „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na funkcjonowanie firm” zostało przeprowadzone w listopadzie br. wśród przedsiębiorstw reprezentujących kluczowe branże.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater