Autor: biuro

Globalizacja ogranicza demokrację

We współczesnej demokracji wyborcy są manipulowani przez wielkie korporacje i coraz częściej głosują wbrew własnym interesom- powiedział Benjamin R. Barber. – Wyborcy nie są idiotami. Ich decyzje w wielu przypadkach wynikają z systemu wartości, religii- ripostował Aleksander Smolar w czasie kontrapunktu na Europejskim Forum Nowych Idei. Dwaj wybitni intelektualiści spierali się o przyszłość demokracji i kapitalizmu w trakcie debaty „Czy zachodowi grozi ustrojowa rewolucja?”.

Czytaj dalej

Jak rozwiązać problemy fiskalne i finansowe Europy?

Politykom w Europie brakuje odwagi do wdrożenia reform, które mogą rozwiązać obecne problemy. Podejmowane działania ratunkowe nie przynoszą skutków na dłużej niż kilka tygodni. Konieczna jest odpowiedzialność i zrównoważenie wydatków publicznych, co w relatywnie niedługim czasie może zdecydowanie poprawić sytuację – przykładem dobrych decyzji jest chociażby Bułgaria. Jednym z ciekawszych wydarzeń drugiego dnia EFNI w Sopocie był wykład prof. Leszka Balcerowicza na temat przyszłości Euro. Prof. Balcerowicz rozpoczął prelekcję od przedstawienia kilku obserwacji na temat kryzysu w krajach strefy Euro. Wskazał, że nie można mówić o kryzysie, gdyż sytuacja dotyczy jedynie wybranych krajów, a omawiając temat wato wskazać na dwie składowe obecnej sytuacji – kryzys finansowy i fiskalny. Głównym powodem obecnych problemów są nadmierne wydatki, które powodują konieczność zadłużania się.

Czytaj dalej

UNIA EUROPEJSKA – SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

Unia Europejska to organizm, który zapewnił Europie bezprecedensowy okres pokoju i dobrobytu. Powinna być powodem do dumy i szczęścia kolejnych pokoleń Europejczyków. Tymczasem na naszych oczach rozgrywa się proces całkowicie odwrotny, społeczeństwa odwracają się od idei integracji, a solidarność europejska, będąca podstawą budowy tego organizmu, zdaje się zanikać – mówili uczestnicy sesji Unia Europejska – scenariusze przyszłości. Likwidacja strefy euro, utrzymanie status quo czy Unia Europejska jako federacja? O możliwych scenariuszach dla Unii rozmawiali eksperci w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei.

Czytaj dalej

Do rewolucji arabskich w dużym stopniu przyczyniła się młodzież. Starzejące się społeczeństwa Zachodu zmieniają warunki ekonomiczne krajów wysoko rozwiniętych. O trendach oraz wyzwaniach demograficznych Europy i świata dyskutowali uczestnicy panelu „Jak demografia zmieni gospodarczą polityczną i społeczną mapę świata”, którył odbył się w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Dyskusję moderował Michał Kobosko, redaktor naczelny tygodnika Wprost, partnera panelu. Wszelkie analizy potwierdzają, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa zmniejsza się przyrost naturalny. W tej sytuacji dyskusja o kwestii przyjmowania imigrantów, choć trudna, staje się nieunikniona.

Czytaj dalej

Co zrobić, by za 20 lat Polska znalazła się w gronie G20?

Uczestnictwo w G20 nie zapewnia realnej władzy, ale buduje prestiż i umacnia kontakty między przywódcami najważniejszych państw globu. Polska nie należy do tego grona, choć jest jedną z kluczowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Jak może dołączyć do elitarnego klubu? Takie pytanie postawiliśmy przedstawcielom rządu i biznesu w debacie podczas EFNI.

Czytaj dalej

Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?

Kształt relacji pomiędzy państwem, a gospodarką wymaga dostosowania go do dynamicznych zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Ostatnie dwadzieścia lat przyniosło fundamentalne zmiany w światowej gospodarce i układzie sił politycznych. Globalizacja oraz zdecydowane nasilenie dynamiki procesów gospodarczych i politycznych rodzą pytania o skuteczne rozwiązania na styku państwo-gospodarka zapewniające optymalizację korzyści społecznych.

Czytaj dalej

Zmierzch europejskiego modelu społecznego?

Przemiany demograficzne, zróżnicowanie systemów socjalnych państw europejskich, kryzys gospodarczy, presja na podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki – wszystkie te czynniki wymuszają przewartościowanie dotychczasowego europejskiego modelu społecznego.

Czytaj dalej

Czy parytety i kwoty mają sens?

Otwierając debatę poświęconą zwiększaniu udziału kobiet w polityce i biznesie, która odbyła się w ramach trwającego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Henryka Bochniarz powiedziała: „Kwoty i parytety nie są mi potrzebne, a ponieważ jestem liberałką nawet ich nie lubię. Lubię natomiast efekty, jakie przynoszą. Bez nich, przy obecnym tempie, osiągnięcie równowagi płci w zarządach spółek i parlamentach zajęłoby ponad 50 lat.” Uczestnicy dyskusji nad argumentami „za” i „przeciw” gwarantowaniu kobietom miejsc na listach wyborczych i w zarządach spółek musieli zająć miejsca: po prawej stronie przeciwnicy idei kwot i parytetów, po lewej – ich zwolennicy. Pierwsi byli w wyraźnej mniejszości.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater