Autor: biuro

Forum Młodych PKPP Lewiatan przygotowuje się do swojego flagowego projektu we wszystkich regionach całego kraju. Ich wysiłki wspiera Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, czemu dał wyraz obejmując patronatem tegoroczną edycję ŚTP. Uzyskano także m.in. patronat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj dalej

Konferencja WorkingLife 2012 , Sztokholm, 16-17 października br.

W imieniu Krajowej Instytucji Wspomagającej zapraszamy Państwa do udziału w corocznej konferencji WorkingLife 2012. Liderem projektu jest strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe„, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca. Konferencja została podzielona na dwa dni. Pierwszy obejmuje tzw. Dzień Rozwijania Projektów Ponadnarodowych, polegający na identyfikowaniu problemów/tematów i wszelkich kwestii mających wpływ na efektywne wdrażanie Strategii Morza Bałtyckiego przez różne grupy docelowe, w tym projektodawców, natomiast w drugim dniu odbędzie się cykl seminariów dotyczących szeroko pojętych tematów związanych z rynkiem pracy, zatrudnieniem i wzrostem dobrobytu w regionie Morza Bałtyckiego.

Czytaj dalej

3 września 2012 r. rozpoczyna się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR. Tym razem w trakcie 2-etapowej rekrutacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną – w tym 3 mikro, 8 małych, 59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw.

Czytaj dalej

Zakupy Polaków wspierają gospodarkę

Polacy nie wystraszyli się spowolnienia gospodarczego i nadal chętnie wydają pieniądze w sklepach. Rośnie także wartość ich depozytów w bankach, maleje zaś wartość kredytów – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, komentując dzisiejsze dane GUS o sprzedaży detalicznej w lipcu br.

Czytaj dalej

Pogarszają się wyniki finansowe przedsiębiorstw

– Przedsiębiorstwa średnie i duże w ciągu sześciu miesięcy 2012 r. zwiększyły przychody o 8,2 proc., ale koszty ich działalności wzrosły o 9,8 proc. – podał GUS. Sytuacja firm w drugim kwartale, w porównaniu z pierwszym, znacznie się pogorszyła. Dynamika kosztów po półroczu była wyższa o 20 proc. niż wzrost przychodów. W efekcie rentowność firm się zmniejszyła – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, komentując dzisiejsze dane GUS o wynikach finansowych firm.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater