Autor: biuro

Przepisy emerytalne niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy, które zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury.

Czytaj dalej

Lewiatan wzywa do uelastycznienia czasu pracy

Premier zapowiedział wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy, ale rząd nie podjął decyzji, kiedy i jakie konkretnie regulacje wprowadzi w życie. Jeżeli ustawowy okres bilansowania czasu pracy nie zostanie wydłużony, skala zwolnień w przyszłym roku będzie większa – ostrzega PKPP Lewiatan. Obecnie pracodawcy muszą bilansować czas pracy w okresach 4 miesięcznych. To zbyt krótko, by elastycznie organizować pracę. W okresie spowolnienia gospodarczego wiele przedsiębiorstw nie mając dość zleceń musi wypłacać pracownikom wynagrodzenia za czas przestoju, a następnie w czasie ożywienia musi wypłacać dodatki za godziny nadliczbowe.

Czytaj dalej

Lewiatan o wydłużeniu urlopu dla rodziców

Proponowany przez rząd wydłużony urlop dla rodziców musi być rzeczywiście urlopem rodzicielskim, a nie przedłużonym urlopem macierzyńskim, aby nie pogarszał sytuacji kobiet na rynku pracy – uważa PKPP Lewiatan. PKPP Lewiatan poparł pomysł przedstawiony przez premiera w tzw. „drugim expose” dotyczący wydłużenia urlopów dla rodziców do 12 miesięcy. Jednak, by ta propozycja była skutecznym rozwiązaniem ważne jest, aby przyczyniając się do poprawy jakości opieki nad małymi dziećmi, jednocześnie zapewniła kobietom, które w większości będą korzystały z tego udogodnienia, bezpieczeństwo na rynku pracy.

Czytaj dalej

KALENDARIUM SPOTKAŃ CZŁONKÓW WZP


Kalendarium listopad-grudzień

13.11. warsztaty/spotkanie dla członków WZP nt. „Jak bezpłatnie korzystać z usług rekrutacyjnych i budować tym wizerunek dobrego pracodawcy”, miejsce spotkania: siedziba WZP, ul. Grunwaldzka 104,

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater