Apel Rzecznika MSP do prezydentów, burmistrzów i wójtów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, wystąpił z apelem do prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów o udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom dotkniętym ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Apel dotyczy przedsiębiorców, którzy w związku z aktualną sytuacją nie uzyskują przychodów lub uzyskują je w znacznie zmniejszonej wysokości, a którzy prowadzą działalność gospodarczą w należących do gminy lokalach. Rzecznik zwraca się w apelu o zwolnienie z opłat czynszowych, prolongatę lub zastosowanie ulgi na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869).

Apel dostępny: tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater