ALERT: Zmiany w ustawie o prawie własności przemysłowej

Zmiany w ustawie o prawie własności przemysłowej

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, zwracamy uwagę, że projekt wprowadza następujące zmiany:

  • znaki towarowe – zmiana definicji znaku towarowego, zmiana w zakresie trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe, doprecyzowanie przesłanek, kiedy nie jest możliwe unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
  • zmiany w postępowaniach w sprawach znaków towarowych międzynarodowych
  • zrównanie uprawnień rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych w postępowaniach przez UP.

Zgodnie z propozycją projektowane zmiany mają wejść po upływie 3 miesięcy od publikacji ustawy.

Prosimy o przekazanie uwag do projektu do 21 grudnia 2017 r.

Przeczytaj projekt ustawy

Opiekunem projektu jest:

Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater