Aktywność Zarządu

26 czerwca Jacek Silski wziął udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

27 czerwca Jacek Silski i Jacek Kulik uczestniczyli w spotkaniu pierwszym zespołu eksperckiego „Rynek pracy”, utworzonego przy Wielkopolskiej Radzie Trzydziestu.

28 czerwca Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na uroczystościach 62 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

5 lipca Jacek Silski wziął udział w Farewell Cocktail Henryka Przybylskiego, Mentora WZP Lewiatan.

6 lipca Jacek Silski wziął udział w Konwencie UAM.
Czytaj więcej

9 i 10 lipca Andrzej Drygas – Doradca Zarządu WZP Lewiatan, reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu makroregionalnym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater