Aktywność Zarządu

28 grudnia Jacek Kulik wziął udział w negocjacjach dotyczących projektu POWER 2.15 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu.

5 stycznia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Spotkaniu Noworocznym Prezydenta Miasta Poznania.

Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan również na Koncercie Noworocznym UAM – 7 stycznia oraz na Spotkaniu Opłatkowym NSZZ Solidarność – 8 stycznia.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater