Aktywność władz WZPL

Wypowiedzi Jacka Silskiego w lipcowym numerze Monitora Wielkopolskiego w artykule pt. „Cudzoziemca zatrudnię” (str. 1 i 8-9).

1 sierpnia Jacek Silski wziął udział w uroczystościach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i złożył kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej jako reprezentant Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

4 sierpnia Jacek Silski wziął udział w uroczystości „Poznanie – 300 lat Bambrów Poznańskich”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater