Aktywność Prezydium, Rady Związku i Zarządu

7 czerwca Jacek Silski i Małgorzata Animucka reprezentowali Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan na jubileuszu Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

8 czerwca Jacek Silski reprezentował Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan na Krajowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

10 – 11 czerwca Jacek Silski i Małgorzata Animucka reprezentowali Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan spotkaniu Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, na którym dokonano wyborów przedstawicieli związków regionalnych do organów Konfederacji Lewiatan oraz Rady Dialogu Społecznego.

10 czerwca Izabella Macionga wzięła udział w konferencji prasowej pt. „Nowe prawo UE to szansa na wspólne zasady dla wszystkich przedsiębiorców w Europie i na uratowanie w Polsce min. 100 tys. miejsc pracy rocznie”, promującej projekt Early Warning Europe.

11 czerwca Paweł Florkiewicz reprezentował Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu.

12 czerwca Jacek Silski i Małgorzata Animucka reprezentowali Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, poświęconym zatrudnieniu cudzoziemców.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater