Aktywność Prezydium

12 września Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na uroczystościach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

13 września Zbigniew Stochalski wziął udział, jako ekspert, w seminarium eksperckim SGH „Rola dialogu społecznego w promocji zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy”.
Czytaj więcej

14 września Jacek Kulik i Małgorzata Animucka uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenie Dualnego i Zawodowego, z którym WZP Lewiatan podpisało w lipcu br. umowę o współpracy. Celem spotkania było określenie zakresu współpracy, dotyczącej m. in. klas patronackich i dedykowanych oraz organizacji staży i praktyk w firmach.

Tego samego dnia Adam Wize reprezentował WZP Lewiatan na konferencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem”.

17 września członkowie Prezydium WZP Lewiatan (Jacek Kulik, Jacek Silski, Zbigniew Stochalski) reprezentowali WZP Lewiatan na I Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym. Ponadto Jacek Kulik wziął udział w panelu „Rynek pracy”.
Czytaj więcej

18 września Jacek Kulik wziął udział, jako panelista, w panelu „Rynek pracy”, w subregionalnej edycji I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Pile, a Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na tym wydarzeniu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater