W imieniu Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy na  Spotkanie Informacyjne pn: ” InQbator Seed  – Rozwijamy Pomysły w Dochodowe Przedsięwzięcia”,  które odbędzie się dnia 19.09.2012 w Warszawie. Więcej szczegółów na temat spotkania w załączniku.

Czytaj dalej

Forum Młodych PKPP Lewiatan przygotowuje się do swojego flagowego projektu we wszystkich regionach całego kraju. Ich wysiłki wspiera Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, czemu dał wyraz obejmując patronatem tegoroczną edycję ŚTP. Uzyskano także m.in. patronat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj dalej

W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszamy na regionalne spotkanie konferencyjno – szkoleniowe, którego celem jest upowszechnienie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie alternatywnych strategii w miejscu pracy, pozwalających na godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater