Akademia Lewiatana – Konwencja MLI i jej znaczenie dla polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp.k. wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana

Konwencja MLI i jej znaczenie dla polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

19 listopada 2018 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Partner:

Szanowni Państwo,

Przeciwdziałanie erozji bazy podatkowej i przerzucaniu dochodów, czyli tzw. BEPS (Base Erossion and Profit Shifting) jest w ostatnich latach głównym celem międzynarodowej polityki podatkowej wielu państw na  świecie. Dlatego też OECD wypracowało i wprowadziło szereg zaleceń i standardów uszczelniających międzynarodowe prawo podatkowe, przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i agresywnemu planowaniu podatkowemu oraz zapobiegających wykorzystywaniu rajów podatkowych do niepłacenia podatków.

Wprowadzenie nowych standardów wiązać się będzie ze zmianą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby uniknąć czasochłonnych i skomplikowanych renegocjacji bilateralnych umów podatkowych zawarto w Paryżu wielostronną konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie BEPS czyli tzw. Konwencję MLI (Multilateral Instrument). Konwencja ta za jednym zamachem zmieni wszystkie objęte nią (również polskie) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Najpoważniejszym i mającym największe konsekwencje dla podatników standardem wprowadzonym przez Konwencję MLI jest klauzula antyabuzywna PPT (Principal Purpose Test) ograniczająca zastosowanie korzyści płynących z umów podatkowych w przypadku schematów mających na celu unikanie opodatkowania. MLI zmieni również metodę unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach. Z bardziej korzystnej metody wyłączenia przejdzie się na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Dla podatników stosujących struktury międzynarodowego planowania podatkowego będzie się to wiązać z powstaniem nowych czynników ryzyka podatkowego. Konieczny będzie audyt podatkowy takich struktur pod kątem ich zgodności z klauzulami antyabuzywnymi (zwłaszcza PPT) i ewentualne ich przekształcenie zgodnie z nowymi uwarunkowaniami planowania podatkowego. W przyszłości mogą pojawić się również spory na tle stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym przypadku podatnicy będą mieli znacznie silniejsze niż obecnie narzędzie do rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych w drodze porozumienia lub arbitrażu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

9:30-10:00
Rejestracja, kawa powitalna9:30-10:45
Wprowadzenie do Konwencji MLI

 • Projekt BEPS – prace OECD zmierzające do przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przerzucaniu dochodów
 • Konwencja MLI jako instrument wielostronny implementujący międzynarodowe standardy projektu BEPS
 • Konstrukcja Konwencji MLI, mechanizm jej obowiązywania, standardy międzynarodowe i opcje, stan prac związanych z ratyfikacjami i wejściem w życie MLI

10:45-11:15
Zakres przedmiotowy MLI

 • Minimalny standard w Konwencji MLI:
  – Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania: klauzula PPT (Principal Purpose Test) oraz LOB (Limitation of Benefits)
  – Procedury ugodowe MAP (Mutual Agreement Procedure) w istniejących umowach o unikaniu opodatkowania obecnie i po zmianach wprowadzonych Konwencją MLI

11:15-11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 12:30
Zakres przedmiotowy MLI c.d.:
Rozwiązania fakultatywne MLI:

 • Przepisy zapobiegające unikaniu powstawania i opodatkowania zakładu (PE)
 • Przepisy uszczelniające system opodatkowania dywidend, klauzulę nieruchomościową i opodatkowanie przedsiębiorstw powiązanych (ceny transferowe)
 • Zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania – przejście z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia
 • Arbitraż jako nowy tryb rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych w Konwencji MLI i dyrektywie Rady UE.

12:30 – 13:00
Konwencja MLI a polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Polskie stanowisko do MLI – lista państw objętych zmianami i zakres tych zmian
 • Konsekwencje wprowadzenia międzynarodowych standardów i opcji w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Ryzyka związane ze zmianami wprowadzonymi MLI w zakresie tax compliance, planowania podatkowego oraz międzynarodowych sporów podatkowych.

13:00
Poczęstunek

Cezary Krysiak

Counsel w PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy. Doradca podatkowy, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i głównynegocjator polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nadzorował i negocjował również wprowadzenie Konwencji MLI w Polsce. Prowadził szereg szkoleń dla pracowników aparatu skarbowego z międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadził zajęcia z bloku podatkowego, a także w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Wykładowca na podyplomowych studiach podatkowych SGH w Warszawie. Wielokrotne występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. organizowanych przez International Fiscal Association, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz KIDP.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater