Lewiatan: Dialog społeczny lekarstwem na nowy rynek pracy

Jak stworzyć w Polsce atrakcyjny rynek pracy, jaką rolę w jego budowaniu powinna odgrywać Rada Dialogu Społecznego – to tylko część pytań, na które szukają odpowiedzi uczestnicy dwudniowej konferencji „Praca 4,0, czyli przygotuj się na zmiany na rynku pracy”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan w Centrum Zielna w Warszawie. Więcej szczegółów poniżej.

Dialog społeczny lekarstwem na nowy rynek pracy

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreśliła, że czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach. Na przykład każdy kto korzysta z taksówek Ubera powinien być świadomy, że ma do czynienia z nową formą pracy. Zmieniają się relacje między pracodawcami i pracownikami. Wiele osób, niesłusznie, obawia się tej nowej rzeczywistości. Tymczasem nie jesteśmy bezradni, do nowych zjawisk możemy się przystosować.

– Rewolucja 4.0 przynosi zarówno efekty pozytywne, jak i negatywne. W tej nowej rzeczywistości potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania pracą i dostosowanych do tego ram regulacyjnych. Nie próbujmy wepchnąć nieuchronnych zmian w stare rozwiązania, w stare systemy zabezpieczenia społecznego, w utrwalone regulacje prawa pracy – dodała szefowa Lewiatana.

Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uczestniczący w panelu dotyczącym przyszłości rynku pracy w Polsce, powiedział, że ogromny wpływ na rynek pracy wywierają obecnie nie tylko nowe technologie, digitalizacja, ale także zmiany demograficzne.

– Odchodzą z rynku pracy osoby z powojennego wyżu demograficznego, a wkraczają na niego pokolenia urodzone po 1989 roku. Społeczeństwo szybko się starzeje, co już zaczyna się przekładać na rynek pracy. Stajemy przed problemem dużego ubytku osób w wieku produkcyjnym. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim trzeba trafić do ludzi, którzy do tej pory byli niedostatecznie wykorzystywani, np. osoby 50+ lub długotrwale bezrobotni. Trzeba też zmienić filozofię podejścia do wieku emerytalnego. Jego osiągnięcie nie może oznaczać zakończenia aktywności zawodowej – powiedział Marcin Zieleniecki.

– O wielkiej roli Rady Dialogu Społecznego i partnerów społecznych w kształtowanie rynku pracy na szczeblu centralnym , ale też wojewódzkim mówił Patryk Trząsalski, z Solidarności. Z kolei Monika Kuczyńska z firmy Pilkington, która też brała udział w panelu poświęconym przyszłości pracy, stwierdziła, że nasz rynek pracy robi się coraz trudniejszy, z każdym miesiącem pogarsza się sytuacja jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych pracowników. Zwróciła też uwagę na niedostateczne przygotowanie absolwentów szkół wyższych.

Eksperci podkreślali, że ogromną rolę do spełnienia w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z nietypowymi, elastycznymi formami zatrudnienia, będzie miał dialog społeczny. Jego ożywienie jest warunkiem uporania się z wyzwaniami, które stoją przed pracodawcami i pracownikami.

Uczestnicy konferencji podkreślali również, że niektóre decyzje rządu, jak obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, czy plany wprowadzenia skomplikowanych procedur przy zatrudnianiu cudzoziemców na pewno nie pomogą w modernizowaniu rynku pracy.

W czasie panelu dotyczącego zmian w prawie pracy eksperci: wiceminister Marcin Zieleniecki, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Liwiusz Laska, zastępca przewodniczącego Komisji i Jacek Męcina, członek Komisji, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan wskazywali, że istnieje potrzeba modernizacji prawa pracy. Obecny Kodeks ma już ponad 40 lat. Ich zdaniem mamy obecnie zbyt szczegółowe regulacje, np. dotyczące układów zbiorowych pracy. Najważniejsze zadanie to dostosowanie treści regulacji zawartych w kodeksie do nowej rzeczywistości.

W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ministerstw, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej inspekcji Pracy, Komisji Kodyfikacyjnej, szefowie HR, prawnicy z najlepszych kancelarii, naukowcy.

W drugim dniu konferencji odbędą się równoległe warsztaty tematyczne dotyczące rynku pracy oraz wynagrodzeń, ubezpieczeń, ochrony danych i prawa pracy.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater