Europejski biznes wzywa do liberalizacji przepisów wizowych

Europejskie organizacje biznesowe, m.in. PKPP Lewiatan, reprezentujące ponad milion przedsiębiorstw, przyjęły wspólne stanowisko, w którym wezwały do liberalizacji biznesowych przepisów wizowych z Rosją i innymi krajami sąsiadującymi z państwami UE.
Apel, który został opublikowany przed rozpoczynającym się 3 czerwca w Petersburgu szczytem UE-Rosja, podpisały organizacje pracodawców z Niemiec, Francji, Danii, Finlandii, Włoch i Polski. Jego adresatem są parlamenty i rządy krajów strefy Schengen, a także Parlament Europejski i Komisja Europejska.
Sygnatariusze apelu podkreślają, że wzmocnienie konkurencyjności Europy w globalnym świecie wymaga troski o wspólną przestrzeń gospodarczą. Pierwszym krokiem, aby ułatwić współpracę, powinno być właśnie zniesienie barier wizowych do krajów Europy Wschodniej. Ograniczają one bowiem inwestycje i przyczyniają się do rozrostu biurokracji, która kosztuje rocznie setki milionów euro.
„Liberalizacja przepisów wizowych może przyczynić się do ożywienia słabego wzrostu gospodarczego w Europie i przynieść korzyści wszystkim państwom, przedsiębiorstwom oraz rządom” – mówi dr Jacek Adamski, z-ca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater