Rusza VI edycja „Liderów Filantropii” – konkursu dla firm, które dzielą się swoim zyskiem ze społeczeństwem

Forum Darczyńców w Polsce rozpoczęło VI edycję ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Filantropii”, promującego społeczne zaangażowanie przedsiębiorców. Firmy małe, średnie i duże, które przeznaczają część swoich zysków na cele społeczne, mogą się ubiegać o tytuł lidera w dwóch kategoriach głównych, a także w kategoriach branżowych. „Liderem Filantropii 2012″ zostanie przedsiębiorstwo, które przekazało w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz to, które przekazało najwięcej środków na cele społeczne. Analogicznie wyłonieni zostaną zwycięzcy w kategoriach branżowych, które Forum wprowadziło w tegorocznej edycji konkursu. Laureatów poznamy w październiku br.

W każdej branży jest wielu przedsiębiorców, którzy wspierają bezinteresownie cele społeczne, przyczyniając się do rozwoju lokalnych społeczności. Filantropi pomagają wyrównywać szanse edukacyjne, dotują opiekę zdrowotną i kulturę. Magdalena Pękacka, koordynatorka konkursu zauważa, że mimo iż brakuje statystyk i miarodajnych badań pozwalających precyzyjnie określić skalę dobroczynności firm, dzięki danym przekazanym przez uczestników konkursu od sześciu lat możemy obserwować rozwój filantropii korporacyjnej w Polsce. Tylko w ciągu pięciu minionych lat przekazali oni łącznie na cele społeczne imponującą kwotę ponad 330 milionów złotych. W uznaniu zasług w działalności filantropijnej przedsiębiorców w grudniu 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył laureatom konkursu „Liderzy Filantropii” ordery i odznaczenia. Na uroczystości 5 grudnia 2011 roku Prezydent dziękując odznaczonym powiedział, że ważne jest, aby polski biznes łożył nie tylko podatki, ale też to, co jest najcenniejsze – odrobinę serca i zrozumienia dla potrzeb innych.

W pierwszym etapie tegorocznej edycji konkursu przedsiębiorcy otrzymają do wypełnienia krótką ankietę. Są w niej pytania dotyczące m.in. kwot przekazanych na cele społeczne oraz sposobu prowadzenia działalności filantropijnej (bezpośrednie dotacje, własna fundacja, itd.). Forum Darczyńców przyjmuje wypełnione ankiety do 27 sierpnia br. W drugim etapie wybrane odpowiedzi z ankiet zostaną zweryfikowane przez audytorów z firmy PwC, która od początku wspiera konkurs przeprowadzając nieodpłatnie jego weryfikację.

„Konkurs jest w pełni demokratyczny. – podkreśla Magdalena Pękacka – Dzięki dwóm kategoriom dotychczas laureatami były zarówno największe spółki w Polsce, jak i małe, lokalne firmy.” Które firmy znajdą się w tym roku w gronie „Liderów Filantropii 2012″ dowiemy się w październiku, podczas uroczystej gali w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu. Patronat medialny nad konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita” oraz portale: odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespoleczne.pl i PRoto.pl

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych organizacji promujących ideę filantropii oraz przyznających dotacje na inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Więcej informacji na stronie: www.forumdarczyncow.pl

Kontakt: Magdalena Pękacka, Dyrektor Forum Darczyńców i Koordynatorka Konkursu,
e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl, tel. 535 990 910.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater