Niepokoi eksport i import

GUS podał, że po sześciu miesiącach 2012 r. polski eksport wzrósł r/r o 1,1 proc., a import zmniejszył się o 1,9 proc. Saldo wymiany handlowej z zagranicą wyniosło 5,8 mld euro. „Niepokoi zarówno słaba dynamika eksportu, jak i spadek wartości importu” – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Słaby wzrost polskiego eksportu wpisuje się w osłabienie światowego handlu międzynarodowego – jeżeli dynamika eksportu Chin spadła z 11 proc. w czerwcu 2012 r. do 1 proc. w lipcu br., to trudno spodziewać się, aby polskiemu eksportowi udało się zwiększyć słaby od początku roku wzrost sprzedaży poza rynek polski. Przyczyny tego stanu rzeczy widać wyraźnie po geograficznej strukturze naszego eksportu – kraje strefy euro zmniejszyły swój udział w polskim eksporcie o 2 pp ( z 54,9 proc. do 52,9 proc. tylko w czerwcu) – „zapracowały” na to przede wszystkim Włochy (spadek eksportu r/r po 6. miesiącach 2012 r. o 8,5 proc.), Francja (spadek o 2,1 proc.) i Niemcy (spadek o 1 proc.). Trudno się dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę dane dotyczące szacowanego spadku PKB w 2. kwartale 2012 r. we Włoszech i we Francji, czy wyniki niemieckiego przemysłu, który jest w dużej mierze odbiorcą polskich produktów.

Osłabienie zewnętrznego popytu ma wpływ na spadek polskiego importu (r/r), bowiem duża jego część to komponenty do polskiej produkcji na eksport. Powoli zapewne także polscy importerzy rozglądają się po polskim rynku szukając partnerów biznesowych, którzy mogliby zastąpić dostawców zewnętrznych. Z badań PKPP Lewiatan dot. sektora MŚP wynika, że dla 8,7 proc. MSP, a szczególnie dla firm średnich ma to istotne, czy wręcz kluczowe znaczenie. To dobry sygnał, bowiem taka zmiana będzie wspierać polski rynek” – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

„Polska nie jest krajem o dużym udziale eksportu w PKB, jednak osłabienie gospodarki światowej, które coraz wyraźniej przekłada się na osłabienie globalnej wymiany handlowej, bez wątpienia nas dotknie – przede wszystkim firmy średnie i duże, z których ponad 45 proc. (I kwartał 2012) sprzedaje na eksport. Ale także wiele firm mniejszych, wśród których ok. 10 proc. to także eksporterzy (badania PKPP Lewiatan). Jednak mimo słabnięcia gospodarki światowej niezbędne jest poszukiwanie nowych szans na eksport – polskie firmy są bowiem ciągle konkurencyjne cenowo, już konkurencyjne pod względem jakości, i coraz bardziej konkurencyjne pod względem innowacyjności swoich ofert. Powinny w coraz większym stopniu zacząć interesować się rynkami spoza UE (oczywiście tych nie zaniedbując) – Chinami, Indiami, Indonezją, Brazylią, a nawet rynkami północnej Afryki. Niestety zainteresowanie tymi „nowym” kierunkami jest niewielkie – 0,1 proc. MSP jest obecna na tych rynkach, a 0,6 proc. rozważą wejście na te rynki (badania PKPP Lewiatan). To musi się zmienić. Ale ta zmiana nie uda się, jeżeli rząd jej nie wesprze” – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater