Jesteś pracodawca? Promuj różnorodność w miejscu pracy – podpisz Kartę Różnorodności

Każda firma, organizacja, czy instytucja może dobrowolnie i zupełnie bezpłatnie podpisać Kartę Różnorodności. Każdy pracodawca, który uwzględnia kwestie równego traktowania i różnorodności pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia może dołączyć do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, wspierana przez Komisję Europejską. W 8 krajach Unii Europejskiej (Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Austrii oraz Polsce) Kartę Różnorodności podpisało już tysiące firm i organizacji.

Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patronat honorowy nad projektem objęły Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Karta Różnorodności w Polsce została zainaugurowana 14 lutego 2012 roku w Kancelarii Premiera, kiedy to największe firmy przystąpiły do inicjatywy.

Zapraszamy do podpisania Karty i dołączenia do prestiżowej grupy pracodawców!

Więcej informacji na stronie : www.kartaroznorodnosci.pl w zakładce: Jak zostać Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce


Kontakt:
kontakt@kartaroznorodnosci.pl, tel. +48 22 627 18 71.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater