E-gospodarka – szansa dla Polski i Europy

Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc. PKB. Oznacza to, że generuje wartość dodaną większą niż górnictwo. Prognoza rozwoju sektora e-commerce mówi o wzroście rzędu 14 proc. rocznie. O tym, co zrobić by ten rozwój przyspieszyć i optymalnie wykorzystać możliwości e-handlu rozmawiano podczas panelu „E-gospodarka – szansa dla Polski i Europy w Sopocie”.

Eksperci (Leszek Wroński, KPMG; Mark Brailey, Intel Corporation; Anna Sieńko, IBM Polska; Artur Waliszewski, Google; Grzegorz Wójcik, Grupa Allegro) zgodnie uznali, że by w pełni wykorzystać szansę, jaką daje e-gospodarka, konieczny jest dialog między konsumentami, biznesem i państwem. Firmy w Europie muszą nauczyć się optymalnie wykorzystywać potencjał nowych technologii do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Państwo powinno tworzyć ramy sprzyjające temu procesowi – zapewnić dostęp i otwartość w Sieci, warunki dla uczciwej konkurencji, kształcić niezbędny kapitał ludzki i wspomóc napływ kapitału inwestycyjnego do e-gospodarki. W zamian dostanie to, co najważniejsze – rozwój i rosnące zatrudnienie.

Wpływ e-transformacji na rynek jest ogromny. Uwolnienie nowych kanałów komunikacyjnych spowodowało eksplozję wymiany informacji między klientami, producentami i dostawcami. Przedsiębiorstwa korzystają z coraz nowszych technologii, firmy nadążając za potrzebami konsumentów zmieniają modele biznesowe. – Największa zmiana dotyczy tego, że konsument ma stale dostęp do wiedzy o produktach i usługach, a sklepy i rynki nie mają granic. Konsumenci oczekują dialogu. – wskazał Mark Brailey, Intel.

Wg badań Boston Consulting Group polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc. PKB. Prognoza rozwoju sektora mówi o wzroście rzędu 14 proc. rocznie. Warto o ten rynek walczyć, bo statystyki globalne pokazują, że każda minuta to 272 tys. dolarów wydanych na zakupy on-line, co daje 391 mln dolarów w ciągu jednego dnia.

Z badań KPMG (2011) wynika, że chęć konsumentów do zakupów on-line szybko rośnie i wzrasta skłonność konsumentów do akceptacji spersonalizowanych reklam. – Rynek rośnie, każda firma powinna mieć możliwość handlu przez Internet. To zadanie dla państw członkowskich UE. Potrzebne są konkretne rozwiązania, wciąż wydaje się jednak, że największym wyzwaniem są kwestie finansowe – dodał Leszek Wroński, KPMG.

Wykluczenie cyfrowe sporej liczby obywateli UE i zróżnicowanie w tej kwestii na terenie Unii to główna przeszkoda dla rozwoju e-gospodarki. Ponad połowa Rumunów i Bułgarów nie ma dostępu do Internetu w domu, podczas gdy 94 proc. Holendrów go posiada. Ponad 40 proc. Polaków nie korzysta z Internetu, a w grupie osób w wieku 50+ wskaźnik ten sięga 78 proc. Bez podjęcia działań edukacyjnych i promocyjnych nie uda się tych różnic zniwelować. Zwiększeniu powszechności e-usług w polskim społeczeństwie sprzyjać będzie również wdrożenie przez państwo e-administracji.

Partnerem sesji było KPMG.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater