Zmiany VAT korzystne dla małych firm

Wicepremier Waldemar Pawlak namawia premiera i ministra finansów do zmiany zasady rozliczania VAT dla małych firm. Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, eksperta PKPP Lewiatan.

Obecnie podatnicy posiadający status małego podatnika mogą wybrać rozliczenie podatku metodą kasową polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Okres 90 dni po upływie, których powstaje obowiązek podatkowy powoduje, że przedsiębiorcy i tak muszą zapłacić należny VAT w sytuacji, gdy kontrahent długo zalega z zapłaceniem faktury.

Obowiązek zapłaty VAT w przypadku nie otrzymania pieniędzy często przyczynia się do utraty płynności finansowej, co w konsekwencji może doprowadzić do bankructwa lub likwidacji firmy. Trzeba pamiętać, że w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego najmniejsi przedsiębiorcy mają największy problem z pozyskaniem finansowania prowadzonej działalności.Wprowadzenie „pełnej” metody kasowej dla najmniejszych firm będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorców i może mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłości.

Zmiana ta nie będzie mieć znaczącego wpływu na wysokość dochodów budżetowych, ponieważ dłużnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z niezapłaconej faktury.

Ograniczenie, powodujące, że obowiązek podatkowy powstaje po upływie 90 dni powoduje, że podatnicy, którzy nie otrzymują należności od nierzetelnych kontrahentów i tak muszą zapłacić podatek.

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater