Finał konkrsu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

15 listopada br. pan Krzysztof Kłosowicz wiceprezes WZP wziął udział w uroczystości zakończenia konkursu na etapie regionalnym  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy, której celem było zapobieganie i elimnowanie zagrożeń w środowisku pracy oraz promowanie pracodawców, którzy przyczyniają się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater