Nie będzie drastycznej podwyżki opłat za częstotliwości radiowe

Maksymalne stawki opłat za wykorzystanie częstotliwości radiowych zawarte w uchwalonej przez Sejm ustawie Prawo telekomunikacyjne mogły zagrozić przyszłości mediów elektronicznych. Dlatego dobrze się stało, że w czasie prac senackich, wprowadzone zostały precyzyjne zapisy róznicujące wysokość tych opłat, w zależności od wielkości gminy, a Sejm ostatecznie poprawki te uwzględnił – uważa PKPP Lewiatan. – Przepisy uchwalone przez Sejm bardzo niekorzystnie wpłynęłyby na działalność części radiowej mediów elektronicznych w Polsce. Ich przyjęcie oznaczałoby gwałtowny i niczym nieuzasadniony wzrost maksymalnych stawek dla nadawców radiowych nadających w systemie analogowym. W przypadku stacji ogólnopolskich wzrost mógłby być nawet 6 i półkrotny. Na przykład dla Radia ZET maksymalne opłaty wzrosłyby z 2 684 000 zł do 17 331 250 zł, dla RMF FM z 2 552 000 zł do 16 726 500 zł. Cieszymy się, że Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez senatorów i zmienił niekorzystne zapisy dotyczące rynku radiowego – mówi Krzysztof Kajda, z-ca dyrektora departamentu prawnego PKPP Lewiatan.

W trakcie prac senackich nad ustawą wprowadzone zostały precyzyjne zapisy różnicujące wysokość opłat za częstotliwości w odniesieniu do radiofonii analogowej rozpowszechnianej w paśmie 30 – 174 MHz, w zależności od wielkości gminy. Nowe stawki skalkulowano z uwzględnieniem warunków społecznych i realiów gospodarczych.

PKPP Lewiatan apelował do posłów o poparcie propozycji zmian senackich, zawartych w poprawce nr 12, w zakresie nowego brzmienia art. 185 ust. 5 pkt.13 lit. d ustawy. Sejm zgodził się z naszą argumentacją i ostatecznie uchwalił ustawę w kształcie korzystnym dla rynku radiowego.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater