Jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej ?

Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty, których głównym celem jest maksymalizacja zysku społecznego, a nie finansowego. Z punktu widzenia całej gospodarki, a zatem i każdego przedsiębiorcy, ich istnienie ma jednak wyraźny sens ekonomiczny. Przedsiębiorstwa społeczne obniżają koszty pomocy społecznej i jednocześnie rozwiązują życiowe problemy środowisk wykluczonych.

Czasami już samo prowadzenie takiej działalności jest formą terapii pracowników bądź służy ich reintegracji społecznej lub zawodowej. Osoba ciężko doświadczona przez życie – wbrew obiegowym opiniom – niekoniecznie jedynie czeka na pomoc. Często najlepszą pomocą dla niej jest danie jej zajęcia, dzięki któremu może czuć się potrzebna społeczeństwu. Weryfikacją zaś takiej przydatności jest fakt, że na świadczone usługi lub produkowane towary jest zapotrzebowanie na rynku.

Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do zwiększania kompetencji i szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Żyjący w ubóstwie czy tzw. wykluczeni społecznie dzięki pracy w przedsiębiorstwach społecznych nie tylko przestają być „kosztem”, ale stają się „inwestycją”: zyskują nowe umiejętności, które zwiększają ich szanse na rynku pracy i przez to zmniejszają
ryzyko ich powrotu do ubóstwa.

Przedsiębiorstwa społeczne dążą do samowystarczalności finansowej. Jednak nawet jeśli wymagają jakiegoś wsparcia publicznego, bardziej opłaca się przekazać dotację czy subsydiowaną pożyczkę przedsiębiorcy niż utrzymywać jego potencjalnych pracowników. Osoba, która pracuje, czyli zdobywa pieniądze na własne utrzymanie, przestaje być klientem urzędu pracy – znacznie zmniejsza się (lub w ogóle znika) konieczność udzielania jej świadczeń pomocy społecznej.

Z tych właśnie powodów warto sięgnąć po załączony informator dla biznesu opracowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Podpowiada on, dlaczego warto współpracować z podmiotami ekonomii społecznej i jak to robić z korzyścią dla obu stron. Tekst nie jest długi, zilustrowany licznymi przykładami, przekonująco uargumentowany. Zachęcamy do lektury!

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater