Bezpłatna pomoc podatkowa w ramach projektu Świadomy Podatnik

Od początku listopada 2012 r. ruszył projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan pod nazwą „Świadomy podatnik”. Jego celem jest budowanie w grupie małych i średnich przedsiębiorstw świadomości podatkowej oraz wpływanie na poprawę jakości prawa podatkowego w Polsce.

W ramach projektu można uzyskać bezpłatną pomoc podatkową w postaci tzw. interwencji podatkowej. Interwencja obejmuje sporządzenie opinii prawnopodatkowej oraz przygotowanie innego dokumentu, który może mieć formę między innymi wniosku o interpretację, odwołania, analizy dokumentów źródłowych lub weryfikacji zapisów umowy pod kątem skutków podatkowych.

Interwencja jest przeprowadzana przez eksperta – doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata, tj. profesjonalistę zajmującego się prawem podatkowym.

Aby skorzystać z tej formy pomocy podatnik musi mieć status MŚP (może to być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) oraz musi zawrzeć umowę o pomoc de minimis.

Po zweryfikowaniu statusu podatnika pytanie podatkowe zostanie niezwłocznie przekazane ekspertowi.

Wzór umowy
Formularz zgłoszenia pytania podatkowego

Informacji na temat bezpłatnej pomocy podatkowej udziela pani Izabela Modzelewska.

Telefon: 22 55 99 874,
E-mail: imodzelewska@pkpplewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater