Audyt innowacji

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” sp. z o.o. rozpoczynają cykl spotkań dla przedsiębiorców z całej Polski, realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia – „Audyt Innowacji”.

Z usługi „Audytu Innowacji” mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane m.in.:

  • podnoszeniem kreatywności i zaangażowania swoich pracowników,
  • metodami monitorowania innowacyjności firmy,
  • dostosowywaniem stylu zarządzania do etapu rozwoju, na którym znajduje się firma,
  • rozpoznawaniem mocnych i słabych stron zarządzania,
  • wymianą doświadczeń z innymi przedsiębiorcami i ekspertami,
  • uzyskaniem wartościowego certyfikatu,
  • podjęciem współpracy z parkami naukowo-technologicznymi.

Spotkanie w Poznaniu odbędzie się 30.01.2013 r. w Poznaniu, w budynku Delta, ul. Towarowa 35, Sala Brylantowa (poziom A), w godz. 10:00-13:00.

Wszelkie informacje dotyczące projektu uzyskać można pod numerami telefonu: : (61) 8 566 959 lub (61) 8 566 984.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater