Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 22 kwietnia br. Dyrektor Biura Zarządu Małgorzata Animucka reprezentowała Wielkopolski Związek Pracodawców na spotkaniu z Jackiem Męciną, Sekretarzem Stanu w MPiPS.

Spotkanie dotyczyło następujących obszarów:

  • Propozycja zmian kodeksu pracy w zakresie czasu pracy,
  • Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. ustawa antykryzysowa),
  • Założenia zmian ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Projekt pilotażowy realizowany przez MPiPS w trzech województwach dotyczący zlecania usługi aktywizacji osób bezrobotnych podmiotom zewnętrznym.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater