Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W dniu 4 czerwca Prezesa Zarządu Jacek Silski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium i posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Spotkanie plenarne poświęcone było ocenie działalności organów administracji państwowej i samorządowej w kontekście wydawania pozwoleń na budowę oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Odbyło się ono w ramach corocznych spotkań WKDS poświęconych, z inicjatywy Pana Jacka Silskiego – Wiceprzewodniczącego WKDS, ocenie funkcjonowania urzędów i instytucji, mających istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater