Lewiatan akceptuje wzrost płacy minimalnej do 1680 zł

Rząd chce, aby w przyszłym roku płaca minimalna wzrosła do 1680 zł. To rozsądny kompromis między żądaniami związków zawodowych i możliwościami pracodawców. Szybszy wzrost najniższego wynagrodzenia zwiększyłby bezrobocie i zatrudnienie w szarej strefie – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Przy takiej podwyżce płaca minimalna będzie i tak rosła szybciej niż płaca przeciętna. Szybsze podnoszenie najniższego wynagrodzenia groziłoby wzrostem bezrobocia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, szczególnie w biednych regionach. Nie miałoby znaczenia w dużych miastach i największych firmach, ale w małych przedsiębiorstwach i regionach słabych gospodarczo skłoniłoby pracodawców do zwalniania pracowników o niskich kwalifikacjach – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

– Doświadczenie pokazuje, że jeżeli płaca minimalna nie przekracza 40 proc. płacy przeciętnej w regionie, nie ma istotnego wpływu na zmniejszenie zatrudnienia. Ale w wielu powiatach już obecnie płaca minimalna przekracza 60 proc. przeciętnej pensji i generuje bezrobocie wśród osób o najniższych kwalifikacjach – dodaje.

Jeżeli chcemy podwyższyć dochody netto osób o niskich kwalifikacjach, nie zwiększając jednocześnie kosztu pracy, to powinniśmy zmniejszyć obciążenie ich wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater