Zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, nad którą pracuje Sejm, powinna wejść w życie 1 stycznia 2014 r., tak aby banki nie zostały obciążone roczną opłatą ostrożnościową za cały 2013 r., a więc również za okres, kiedy ustawa nie obowiązywała – uważa Konfederacja Lewiatan.

W środę 12 czerwca 2013 r. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywać będzie nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, której celem jest utworzenie w jego ramach nowego funduszu własnego, tzw. funduszu stabilizacyjnego zasilanego z uiszczanych przez banki opłat ostrożnościowych. Ze środków funduszu finansowane mają być ewentualne przyszłe działania służące utrzymaniu stabilności sektora bankowego.

– Pierwszy postulat Lewiatana, aby wnoszona przez banki opłata stanowiła koszt uzyskania przychodu został uwzględniony. Teraz liczymy na uwzględnienie drugiego postulatu dotyczącego vacatio legis ustawy. Proponujemy żeby weszła ona w życie 1 stycznia 2014 r. – mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Równocześnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zupełnie nową ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i uporządkowanej likwidacji banków, która ma stworzyć kompleksowe ramy prawne umożliwiające BFG przeprowadzanie pozasądowego postępowania uporządkowanej likwidacji banków (bank resolution). Jednocześnie chce się nakłozyć na banki nowe obciążenie finansowe w postaci kolejnej opłaty rocznej – na fundusz uporządkowanej likwidacji. Co więcej, część projektowanych przepisów w sposób nieuzasadniony uszczupla prawa przedsiębiorców.

– Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi przede wszystkim proponowana w projekcie sądowa kontrolna decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wszczynającej postępowanie. Decyzja ta będzie niezaskarżalna w trybie administracyjnym. Z kolei skarga do sądu administracyjnego, którą będzie mogła wnieść rada nadzorcza banku nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji KNF. Co więcej, przyjęto zaskakujące rozwiązanie, że w szczególnych wypadkach nawet prawomocne orzeczenie NSA nie będzie wiążące dla KNF i mimo orzeczenia BFG będzie on uprawniony do kontynuowania postępowania na podstawie bezprawnej decyzji administracyjnej. Stanowi to ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu, którego jednym z fundamentalnych elementów jest prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia. Prawomocne orzeczenie powinno być więc bezwzględnie wiążące dla KNF, wstrzymywać działania BFG i przywracać kontrolę nad bankiem jego właścicielom – dodaje Bartosz Wyżykowski.

Precyzyjnego uregulowania w ustawie wymagają również inne kwestie, a zwłaszcza zasady odpowiedzialności osób działających na rzecz BFG oraz kwestie związane z uiszczaniem trzech różnych opłat rocznych. Rozważenia wymaga też wprowadzenie nadzoru sądowego nad samym postępowaniem uporządkowanej likwidacji prowadzonym przez BFG, celem zapewnienia bankowi i jego wierzycielom odpowiednich gwarancji procesowych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater