Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3

Przedstawiamy kolejne wyniki Barometru Manpower na III kwartał 2013 dla Polski.

Po kilku kwartałach z rzędu z ujemną prognozą netto zatrudnienia, tym razem wynik po korekcie to +2%. Wśród przebadanych 751 firm → 16% zadeklarowało, że będzie zatrudniać a 9% zwalniać pracowników, 73% badanych nie przewiduje zmian.

Po uwzględnieniu korekty sezonowej: najwyższe prognozy odnotowano dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja: +10% a także dla Instytucji sektora publicznego: +6%. Produkcja przemysłowa osiąga po raz kolejny ujemny wynik: -3%. Negatywną prognozę odnotowano w sumie w pięciu sektorach. Po raz kolejny najmniej optymistyczni są pracodawcy z sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy: -15%, poza tym Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi: -5% i Restauracje/Hotele: -4%. W ujęciu kwartalnym nieznaczne spadki odnotowano w czterech sektorach. Spadek prognoz w ujęciu rocznym odnotowano dla sześciu sektorów, w niektórych są one bardzo duże, największe dla sektorów: Restauracje/Hotele, Kopalnie/Przemysł wydobywczy Budownictwo, Handel detaliczny i hurtowy, Produkcja przemysłowa.

W ujęciu regionalnym, odnotowano trzy ujemne prognozy. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie dla Naszego Regionu wynosi +2%.

Szczegółowe wyniki znajdziecie Państwo w pliku poniżej, który zawiera również wyniki dla wszystkich 42 badanych krajów.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q3

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater