Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu ubiegłego roku uruchomił Platformę Usług Elektronicznych – pierwszy polski e-urząd umożliwiający załatwienie większości spraw z ZUS bez konieczności wychodzenia z domu – poprzez internet. W ramach Platformy działa wiele funkcjonalności przeznaczonych do wszystkich grup klientów Zakładu: począwszy od świadczeniobiorców, poprzez osoby ubezpieczone a skończywszy na płatnikach składek.

Mając na celu zwiększenie satysfakcji Klientów z usług świadczonych przez Zakład oraz zapewnienie jak najszerszej elektronizacji kontaktów, ZUS podejmuje szereg działań zachęcających do zarejestrowania się na Platformie i potwierdzenia Profilu Zaufanego e-PUAP, by każdy zainteresowany mógł załatwić sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach drogą elektroniczną.

W związku z powyższym, ZUS organizuje w urzędach, instytucjach i zakładach pracy tak zwane PUE-Roomy. PUE-Roomy mają stanowić spotkania z lokalnymi społecznościami w celu zademonstrowania funkcjonalności portalu. W ramach PUE-Roomów pracownicy Oddziału zakładają osobom zainteresowanym profil PUE oraz potwierdzają Profil Zaufany e-PUAP.

Mając powyższe na uwadze, ZUS zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwienie zorganizowania w Państwa siedzibie – PUE-Roomu, w którym pracownicy mogliby skorzystać z usług w zakresie wykorzystania Platformy Usług Elektronicznych.

Licząc na współpracę z Państwa strony, prosimy o wskazanie osoby, z którą Zakład mógłby się kontaktować w powyższej sprawie. Jednocześnie informujemy, iż w I Oddziale ZUS w Poznaniu osobą odpowiedzialną za współpracę w związku z organizacją PUE-Roomów jest Marlena Nowicka – rzecznik prasowy Oddziału (adres e-mail: nowickama@zus.pl) oraz Barbara Wilczewska – naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji (kom. 502 008 674, adres e-mail: barbara.wilczewska@zus.pl).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater