Apel partnerów społecznych do parlamentarzystów w sprawie OFE

Przyjęcie propozycji rządu dotyczącej reformy OFE doprowadzi do całkowitej likwidacji drugiego filara. System, który oparty będzie na jednym filarze, pozostanie głęboko niezbilansowany i w krótkim czasie konieczne będą kolejne, obciążające wszystkich Polaków zmiany, aby zapewnić wypłaty emerytur – apelują do posłów i senatorów partnerzy społeczni: Konfederacja Lewiatan, BCC i NSZZ „Solidarność”.

W ciągu najbliższych dni – czytamy w apelu – będą Państwo decydowali o przyszłym kształcie systemu emerytalnego w Polsce. Podejmą Państwo decyzję o losach kapitałowej części tego systemu, która ze względu na zachodzące procesy demograficzne jest potrzebna nam wszystkim, aby utrzymać stabilność systemu emerytalnego. Przyjęcie propozycji rządu doprowadzi tymczasem do całkowitej likwidacji drugiego filara.

Jako reprezentatywni partnerzy społeczni, odpowiedzialni tak jak rząd za stan dialogu społecznego, biorący udział w opiniowaniu najważniejszych projektów gospodarczych i społecznych, uważamy, że ze względu na doniosłe znaczenie projektu zmian w systemie emerytalnym, powinien on, w szczególności, podlegać głębokiej analizie. Szybkie tempo prac nad projektem nie pozwoli Państwu dostatecznie przeanalizować proponowanych rozwiązań i ich konsekwencji. Tymczasem zawiera on rozwiązania niekorzystne dla ubezpieczonych ponieważ:

  • wymusza szybką sprzedaż posiadanych przez OFE akcji polskich spółek, co w konsekwencji może spowodować znaczne straty dla uczestników funduszy emerytalnych i doprowadzić do przejęcia znacznych pakietów akcji przez inwestorów zagranicznych.
  • rezygnacja z przekazywania części składki emerytalnej do OFE powinna być świadomym wyborem, a nie domyślną opcją.
  • uniemożliwi dokonanie wyboru o sposobie przekazywania oszczędności zgromadzonych w OFE do ZUS przed przejściem na emeryturę.

Postulujemy, aby Posłowie i Senatorowie dali ubezpieczonym możliwość dokonania świadomej decyzji zarówno jeżeli chodzi o wybór między OFE a ZUS, jak i sposób przekazania pozostającej w OFE części składki do ZUS. Proponujemy rezygnację z nieuzasadnionego pomysłu zablokowania możliwości informowania o działalności funduszy emerytalnych.

Apelujemy, aby zgłaszane przez nas w trakcie publicznej dyskusji uwagi i zastrzeżenia do projektu – ekonomiczne i konstytucyjne zostały przed przyjęciem projektu wyjaśnione, a wskazane przez nas błędy wyeliminowane. Do tej pory propozycje partnerów społecznych były ignorowane.

Apelujemy do Państwa o uwzględnienie naszych propozycji i rzetelną analizę skutków projektu dla nas wszystkich.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater