Aktywność Zarządu w minionym tygodniu

13 grudnia Pan Prezes Jacek Silski reprezentował WZPL na konferencji „ Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013”, zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

W dniu 14 grudnia Wiceprezes Jacek Kulik poprowadził Spotkanie z Gwiazdorem, zorganizowane przez WZPL dla dzieci, objętych opieką Caritas.

16 grudnia Konfederacja Lewiatan zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Lewiatana w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz radach zatrudnienia. WZPL na spotkaniu reprezentowali Pan Jacek Silski, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogi Społecznego w Poznaniu oraz Pan Jacek Kulik, Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
Pan Jacek Silski uczestniczył również w debacie „Innowacyjność w polskiej gospodarce i sektorze finansowym”, zorganizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tego samego dnia, na spotkaniu wigilijnym Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług WZPL reprezentowali przedstawiciele Zarządu Pani Barbara Majchrzak i Pan Zbigniew Stochalski.

Z kolei 17 grudnia, na spotkaniu wigilijnym MTP WZPL reprezentował Pan Jacek Silski, a 19 grudnia w spotkaniu wigilijnym Wielkopolskiej Izby Budownictwa uczestniczył Pan Zbigniew Stochalski.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater