Eksperci Lewiatana prognozują 3 proc. wzrost PKB w br.

W drugiej połowie ub. roku tempo ożywienia gospodarczego było mniej więcej wyrównane i takie pozostanie w najbliższych miesiącach, choć w całym 2014 r. PKB może wzrosnąć nawet o 3 proc.

Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan, który w grudniu 2013 r. w notowaniu rocznym pozostał na poziomie 33 pkt. (drugi miesiąc z rzędu), w notowaniu półrocznym wyniósł 35 pkt. (bez zmian), a w kwartalnym odnotował jednopunktową korektę – do 34 pkt.

Autorzy indeksu podkreślają, że poprawa koniunktury w drugiej połowie ub. roku – w porównaniu do pierwszej – nabrała cech trwałej tendencji. Dobre wyniki gospodarki w trzecim kwartale z pewnością zostały utrzymane w ostatnim kwartale roku.

Szczególnie ważne wydaje się wyraźne ożywienie popytu krajowego, bo gospodarka nie jedzie już tylko na jednym silniku, eksporcie.

Także wyniki dwóch miesięcy czwartego kwartału ub.r. napawają optymizmem; rośnie produkcja sprzedana przemysłu, a zwłaszcza sprzedaż detaliczna. W ostatnim miesiącu po raz pierwszy od ponad roku odnotowano także wzrost zatrudnienia.

Niska inflacja i nadwyżka w handlu zagranicznym wzmacniają stabilność równowagi makroekonomicznej, tak wewnętrznej, jak i zewnętrznej, a ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2013 roku wyraźnie pomaga w ograniczeniu deficytu budżetowego poniżej poziomu planowanego wykonania.

Na tej podstawie autorzy indeksu Lewiatana szacują, że PKB w całym 2013 roku wzrosło o 1,5 proc., a w bieżącym roku można liczyć nawet na 3 proc. jego dynamikę.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, liczonym w skali 100. punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Źródło: wnp.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater