Znamy plany Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Komentarz pracodawców

Wspólny rynek energii, zawarcie porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP), agenda cyfrowa, przywrócenie społecznego wymiaru projektowi europejskiemu – to priorytety KE przedstawione przez jej przewodniczącego podczas sesji plenarnej Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która odbyła się 18 lutego br. Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan skomentował te propozycje z perspektywy środowisk biznesowych po wystąpieniu J.C. Junckera.
Urzędujący od kilku miesięcy szef Komisji Europejskiej zaprezentował kierunki polityk KE na najbliższe lata. Podkreślił, że kluczowa jest zmiana perspektywy postrzegania wyzwań, przed którymi stoi Unia – konieczne jest wspólne, unijne działanie, a nie podejście z poziomu indywidualnych krajów członkowskich. Wśród priorytetów przewodniczący Juncker wymienił m.in. wspólny rynek energii, zawarcie porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) oraz agendę cyfrową. Podkreślił, że w ostatnich latach Europa nieco straciła swój wymiar społeczny i że chciałby na nowo ożywić ten aspekt projektu europejskiego. W nawiązaniu do wystąpienia J-C. Junckera Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan stwierdził, że pracodawcy w pełni popierają projekt wspólnego i przewidywalnego rynku energii gwarantującego jej niższe ceny. Dla biznesu bardzo istotne jest także zawarcie umowy handlowej ze Stanami, ponieważ nie tylko zapewni ona dostęp do nowych rynków, ale także ma istotny wymiar globalny. Przewodniczący Krawczyk dodał, że lepsze stanowienia prawa (ang. better regulation) dla biznesu oznacza nie tylko właściwe wdrażanie już ustanowionego prawa, ale także odpowiedzialne prawo, czyli takie, które ułatwi przedsiębiorcom działanie, rozwijanie firm, tworzenie nowych miejsc pracy i w rezultacie doprowadzi do ponownego zdynamizowania gospodarki europejskiej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater