Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej.

Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące przeglądu białej księgi w sprawie transportu ,transgranicznego doręczania przesyłek oraz wdrażania unijnego systemu identyfikowalności i zabezpieczeń wyrobów tytoniowych.

  • Transport

Termin odpowiedzi: do 02.06.2015

Przegląd śródokresowy białej księgi w sprawie transportu z 2011 r. (więcej informacji tutaj)

  • Transport

Termin odpowiedzi: do 10.06.2015

Pakiet dotyczący lotnictwa mający na celu poprawę konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa  (więcej informacji tutaj)

·         Konsumenci

Termin odpowiedzi: do 12.06.2015

Ankieta mająca na celu poprawę systemów intentyfikalności produktów (więcej informacji tutaj)

  • Klimat

Termin odpowiedzi: do 18.06.2015

Konsultacje na temat przygotowania wniosku ustawodawczego w sprawie podjętych przez państwa członkowskie wysiłków w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmierzających do realizacji zobowiązań Unii w perspektywie roku 2030 (więcej informacji tutaj)

  • Klimat

Termin odpowiedzi: do 18.06.2015

Rozwiązywanie problemu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa i z użytkowania gruntów, zmian użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 (więcej informacji tutaj)

  • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 20.07.2015

Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych (więcej informacji tutaj)

  • Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Termin odpowiedzi: do 21.07.2015

Równość kobiet i mężczyzn w UE (więcej informacji tutaj)

  • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 29.07.2015

Transgraniczne doręczanie przesyłek (więcej informacji tutaj)

  • Zdrowie publiczne

Termin odpowiedzi: do 31.07.2015

Wdrażanie unijnego systemu identyfikowalności i zabezpieczeń zgodnie z art. 15 i 16 dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych 2014/40/UE (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpływania na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater