„Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw”, zaproszenie na warsztaty, Poznań, 24 sierpnia

top      Zapraszamy na warsztaty dla przedsiębiorców :

Poznań, 24 sierpnia 2017 r.

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii,                                                        

ul. Dąbrowskiego 77A, Sala 1.04a – Nobla

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:
• Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
• Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:
• innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
• możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;

  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

PROGRAM

8.45 –  9.00          Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów

9.00 –  9.30          Wprowadzenie do tematu

Pojęcie innowacyjności w świetle dokumentów Programów europejskich.

9.30 – 11.00         Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE: Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE.

Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów

– definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków,

– planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE,

– wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków.

Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów

– przegląd konkursów,

– zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności,

– ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków.

 11.00 – 11.20     Przerwa kawowa

 11.20 – 13.20     Wybrane konkursy – Podział na grupy (2 grupy x 10 os.)

Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów:

– prezentacja założeń konkursu i dokumentacji

– określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe

– planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników

– planowanie działań

– wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków

– planowanie budżetu, harmonogramu

– wytyczne dotyczące promocji

– trwałość projektu

– ryzyko w projekcie

– wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki

13.20 – 14.00      Poczęstunek

14.00 – 15.30      Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE:

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE

– Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE

– Ochrona własności przemysłowej

– Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE

15.30 – 16.00      Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa

16.00 – 17.00      Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami

Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych

W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy.

 

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie
poprzez stronę
www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa
telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940
lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztat jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału
w warsztacie.
Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba

____

ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater